Svátek
Dnes je: Středa, 31 Srpen 2016
Dnes má svátek: Linda a Samuel
Zítra má svátek: Adéla
PřihlášeníEU peníze školám

publicita projektu

Život dětem

zivot detem

Ve čtvrtek 1. září 2016 se opět otevřou dveře všech škol a zahájíme tak nový školní rok 2016/2017. Slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání nových prvňáčků v ZŠ Pržno začne ve čtvrtek 1. září v 8.00 hodin.

Setkání s prvňáčky se uskuteční v učebně 1. třídy, proto prosíme jejich rodiče, aby se svými malými školáky přicházeli do školy od 7.45 h vchodem z nádvoří (mezi budovou ZŠ a MŠ).

Žáci 2. - 5. ročníku s třídními učitelkami zahájí školní rok ve svých třídách. Předpokládané ukončení prvního školního dne bude v 9:15 – 9:30 hodin. Následující den tj. v pátek 2. 9. 2016 bude ukončeno vyučování ve všech ročnících v 11.30 hodin. Od pondělí  5. 9. 2016  bude probíhat i končit  výuka  podle rozvrhu hodin jednotlivých ročníků.

V pátek 2. 9. 2016 začíná provoz ve školní družině (6.10 h – 7.45. h, 11.30 h – 16.10 h). Úplata za pobyt v ranní družině je stanovena  na 50,-Kč, v odpolední družině 100,- Kč za žáka na měsíc a  bude vybírána 2 x ročně, tj, za  září – prosinec 2016 a  za leden-červen 2017. Termín zaplacení úplaty za školní družinu je  do 22. 9. 2016 (20. 1. 2016).

Zahájení provozu v mateřské škole začíná také 1. září 2016, provoz zůstává nezměněn, tj. denně od 6.00 h - 16.00 h. Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2016/2017 zůstává 400,- Kč za dítě na měsíc.

Stravování pro dětí MŠ je zajištěno od 1. 9. 2016, žáci ZŠ nahlásí tř. učitelkám 1. 9. 2016, zda budou odebírat školní obědy a ty  se začnou vydávat pro děti ZŠ a cizí strávníky  od  2. 9. 2016. 

Stravné  na měsíc září se bude vybírat v pondělí 1. 9. 2016  v době od 6.30 h - 10.00 h v kanceláři budovy MŠ.

Upozorňujeme rodiče, aby si zajistili zaplacení stravného a přihlášení dětí ke stravování v daném termínu, neboť v opačném případě si  budou muset vyřídit platbu osobně s paní Grossmanovou.(ŠJ při ZŠ P. Bezruče ve FM, tel. 558 445 340).

V novém školním roce přejeme všem dětem úspěchy a výborné výsledky, spoustu nových poznatků, zážitků a kamarádů, rodičům hodně optimismu a dobrou spolupráci s naší školou.

Tomáš Kolesa ř.š.

 

ČTVRTEK 01. 09. 2016
MŠ 6 : 30 - 10 : 00 hodin
MŠ ½ den 21 x 29,- Kč 609,- Kč
MŠ ½ odklad 21 x 31,- Kč 651,- Kč
MŠ CD 21 x 34,- Kč 714,- Kč
MŠ CD – ODKLAD 21 X 36,- Kč 756,- Kč
ZŠ 6 – 10 let 20 x 24,- Kč 480,- Kč
ZŠ 11 – 15 let 20 x 26,- Kč 520,- Kč

ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY MAJÍ OBĚD OD 02.09.2016
DĚTI MATEŘSKÉ ŠKOLKY MAJÍ OBĚD OD 01.09.2016

Platba inkasem (stravné na září) bude provedena koncem srpna - 25. 08. 2016

 

Zahájení školního roku 2016/2017 proběhne dne 1. září 2016 v budově školy - od 8,00 v učebně 1. třídy.

Školní potřeby, učebnice a pracovní sešity pro žáky 1. ročníku na školní rok 2016/2017, které obdrží žáci zdarma:

složka barevných papírů  
pastelky Concorde 12 kusů                                                                      
voskovky 12 kusů  
tabulka Maja a fix k tabulce                                                    
pero Tornádo                                                                                                                
vodové barvy, plastelína, lepidlo, nůžky                                                                                                        
sada školních písmen a číslic                                                                                                                       
pracovní sešit  matematika - 1.,2.,3. díl
Prvouka – pracovní sešit,                                                                                                                              
Slabikář, písanku a Živou abecedu                                                                                                              

Nutno ještě dokoupit:
desky na číslice, desky na písmena, dvě měkké tužky, temperové barvy, ořezávátko, štětce - dva ploché, dva kulaté - různé velikosti (např. č. 8, 10), pokud je vaše dítě levák i dětské nůžky pro leváky

1.září si děti přinesou pouze přezůvky (podepsané), 2.září  aktovku, ručník (označený - podepsaný), zámek do šatních skříněk (není nutný hned druhý den). Další bližší informace podá třídní učitelka první školní den.

Obec Pržno přispívá částkou 1000,-Kč každému prvňákovi.

Vyučování začíná v pracovní dny vždy v 7,50 hodin.

Přestávky:  8,35 – 8,45    9,30 – 9,50   10,35 - 10,45   11,30 – konec vyučování pro 1. ročník.

Omluvit dítě v případě jeho nepřítomnosti ve škole jsou rodiče povinni nejpozději do třetího dne od počátku nepřítomnosti žáka ve škole osobně nebo telefonicky na čísle 558 111 464, následně pak vypsat důvod nepřítomnosti do omluvného listu v žákovské knížce dítěte. Další informace o řádu školy najdete na informační nástěnce na vstupní chodbě u vchodu školy.

Obědy:   do naší školní jídelny se obědy dovážejí ze ZŠ Petra Bezruče ve F – M  tel: 558 445 340

Platí se vždy v určený den v měsíci, od 6,30 do 13,00 hod. O tomto dni budete informováni v deníčku nebo na webových stránkách školy -www.zsprzno.com, případně na nástěnce u vchodových dveří školy.                     Pokud nestihnete zaplatit stravné v tento den, budete je muset zaplatit přímo v ZŠ Petra Bezruče ve F – M.   Obědy je možné platit i inkasní platbou. Obědy se odhlašují se nejpozději den předem do 12,30 hod. - písemně v odhlašovacím sešitu v MŠ, SMS zprávou  na číslo  608 339 563 nebo telefonicky na čísle 558 111 462.  Oběd nelze odhlásit zpětně!   

Školní družina: je během školního roku v provozu od pondělí do pátku od 6,10 – 7,45 a od 11,30 – 16,10 hod.

O veškerých kulturních, sportovních a jiných akcích školy budete informováni formou zápisu do deníčku, který vaše dítě obdrží na začátku školního roku, nebo na webových stránkách školy 

 

Dobrý den

Níže naleznete nová telefonní čísla (na která můžete volat přímo). 

Telefonní čísla:

 558 677 254 Kl. 20 MŠ kancelář
 558 111 466 Kl. 19 ŠJ výdejna
 558 111 462 Kl. 14 MŠ
 558 111 464  Kl. 12 ZŠ sborovna
 558 111 463  Kl. 11 ZŠ ředitelna
 558 111 460 Školní družina (obec. úřad)

Mobil:

 776 045 011 Ředitelství školy
 608 339 563 Mateřská škola
 774 985 203 Školní družina
 

V sobotu  4.6.2016 naši malí zdravotníci pod skvělým vedením paní učitelky Aleny Garbové absolvovali  regionální kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků, které se konalo tentokrát  v Zoo Ostrava. V konkurenci devíti družstev dvou krajů reprezentovali naši školu úplně fantasticky – získali krásné druhé místo. A kdo to byl? NELA PRACHAŘOVÁ, MATĚJ  PRACHAŘ, ANNA LEKAČOVÁ, MAGDALENA SÝKOROVÁ a ANNA VÝMOLOVÁ. 

 

22. dubna – v den, kdy naše Země slavila svůj svátek, se všichni žáci naší školy vydali do přírody.
A protože je Země veliká a bohatá, vybrali jsme z její pokladnice životodárnou tekutinu – vodu – a té jsme v našem projektu věnovali největší pozornost.
U splavu a podél toku řeky Ostravice žáci řešili rébusy, hádanky a úkoly týkající se právě vody. Podle mapy sledovali a vyhledávali vodní toky, určovali pravý a levý břeh řeky, zamýšleli se nad ekologickými problémy souvisejícími s vodou, sledovali její čistotu, podávali návrhy na šetření s vodou. Neopomněli ani živočichy a vodní rostliny.
Za každý správně vyřešený úkol si na šňůru mohli zavěsit modrou vodní kapku.
Kdyby teď na Zemi napadalo tolik kapek, kolik se jich žákům podařilo získat, určitě by Země zaplesala blahem nad takovou vláhou, kterou už delší dobu v potřebném množství postrádá.

 
Náhodný obrázek
Kdo je zde
Právě připojeni - hostů: 3